Ağaç Taşıma

ağaç taşıma - izmir agac tasima agac tasima islemi - Ağaç Taşıma

Ağaç Taşıma kelime anlamı olarak bir ağacın çeşitli amaçlarla, bulunduğu konumdan uygun bir şekilde alınması, istenilen bir yere taşınması ve dikilmesi olarak açıklanabilir.

Son zamnlarda ağaçlar üzenindeki çalışmalar göz önüne alındığında çok büyük ağaçların nakli de olası hale gelmiş ve ağaç taşıma uygulamaları gelişmiş ülke şehirlerinde giderek yaygınlaşan bir uygulama olmuştur. Bu da özellikle çevre ve yeşil alan planlama çalışmalarında büyük önem oluşturmaktadır. Çünkü ağaç taşıma sayesinde çok kısa zaman içinde büyük bitkilerle kaplı yeşil alanlar kurulabilmekte, böylece uzun yıllar harcama zorunluluğu yoktur.

Ağaç taşıma işlemlerinde genellikle, yaprağını döken cinsler ve meyve ağaçları taşınması kolay ağaç cinslerindendir. Genellikle ılıman iklimlerde yapraklı cinslerde yaprak döküldükten sonra vejetasyon zamanı dışında, sert iklimlerde ise toprak buzlanmadan ağaçlar sökülüp taşınmalıdır. Ağaç taşıma işlemleri vejetasyon zamanları dışında yapılması, taşınan ağaçların sağlık durumları açısından daha faydalı sonuçlar vermektedir. Büyük ağaçların taşınması, belirlenen ağacın türü ile bu escort bodrum ağacın bulunduğu konumun toprak özellikleri, başarıyı büyük ölçüde etkisi altına alır. Her ağaç türünü büyük başarıyla taşımak olası değildir. Genel bir kabul olarak yüzeysel kök sistemine sahip ağaçlar, kazık kök sistemi bulunduran ağaçlardan daha rahat taşınır. Kayalık alanlarda ya da kumlu yerlerde yaşayan bir ağacı taşımak, kökleri muhafaza edebilecek bir kök balyası kurmak bu tür zeminlerde çok güç olması sebebiyle çok zordur. Ağaçlar genel kullanımda balyalama gibi birçok farklı yöntemlerle taşınabilmektedir.

Ağaç Nakillerinin Başarısında Etkileyen Etmenler

Ağaç naklinde birçok etmen vardır. Bunlara dikkat edilmesi taşımanın daha sağlıklı bir şekilde olmasını sağlar.

  • Ağaç türü
  • Ağaç boyutları
  • Ağaç yaşı
  • Toprağın özellikleri
  • Topografik etmenler
  • Ağacın sahip olduğu sağlık durumu
  • Nakil yöntemi ve teknolojik imkânlar
  • Bu gibi belirleyici faktörler rol oynar.

Ağaç taşıma aşamalarını 5 başlık altında birleştirmek mümkündür

1-Hazırlık Aşaması

Taşınacak ağaçların toprakla beraber taşınan kök çapı belirlenmeli ve araziye belirtilmeli. Bu topraklı kök çapı ağaçların bulunduğu alana ve çevresindeki yapılara göre değişkenlik gösterebilir. Taşınacak ağaçlar, taşıma aşamalarından önce 1/3 oranında tepe budamasına yapılmalıdır. Budama aşamalarını uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir.

ağaç taşıma - izmir agac tasima agac tasima 1024x768 - Ağaç Taşıma

2-Kazı, Söküm ve Kök Yakınlarında Alınacak Tedbirler

Ağacın topraklı kök çapı bulunup arazide işaretlendikten sonra, toprak nemli durumdayken kazı işlemine başlanmalıdır. Belirlenen kök çapının çevresi ağaca zarar vermeyecek biçimde açılmalıdır. Ağaç ve köklerin içinde bulunduğu toprak kütlesini taşımaya hazır hal alması için önce ağacın kütlesi, vinç ile askıya alınmalıdır. Askı esnasında gövdenin zarar görmemesi için askı halatlarının gövdeye değdiği yerler çuval bezinden sargılar ile takviye edilmelidir. Toprak kütlesinin taşıma sırasında ayrılmaması için de etrafı çuval bezi ve çemberler İle sarılmalıdır.

3-Taşıma İşlemi

Taşıma aşamasında, ağaçların boyutlarına ve kütlelerine uygun taşıma araçları tercih edilmelidir. Taşıma olayı, mekanik ağaç taşıyıcıları ya da hareketli vinçler ile yapılabilir.

4-Dikim İşlemi

Dikimde dikkat verilmesi gereken en önemli olay dikim çukurunun hazırlanmasıdır. Dikim çukurunun en altında 30 cm kalınlığında organik gübreli toprak yerleştirilmelidir. Dikim çukurunun uzunluğu kök uzunluğundan fazla olmamalıdır. Dikim çukuru fazla uzun olursa, kök boğazının üzerindeki gövde kısmının toprakla örtülmesi nedeniyle gövdenin çürümesi veya hastalanma tehlikesi ortaya çıkar.

Taşınan toprak ağırlığı ile dikim çukuru arasında kalan boşluklar gübreli yardımıyla doldurulması gerekmektedir. Bu işlem anında toprak içinde boşluk oluşumuna karşı koymak için iyi sıkıştırılması ve sık zaman aralıklarıyla sulanması gerekmektedir.

5- Bakım

Dikimden sonraki süreçte ağaçların; hem rüzgârdan devrilmelerini karşı koymak, hem de toprakta oynamak vasıtasıyla tutma başarısını azaltmamak için ağaçlar en az üç ayrı noktadan kazıklarla çevrelenmelidir. Sulama işlemi ihmal edilmemeli ve özellikle vejetasyon başladıktan hemen sonra daha sık sulanmalıdır ve sulama işlemi birkaç yıl sürmelidir.